Orașul Siret

Situat în extremitatea nord-estică a județului Suceava, sub Obcinile Bucovinei, Orașul Siret se întinde de-a lungul malului drept al râului cu același nume (Siret), aflându-se în imediata apropiere de intrarea sa pe teritoriul României.

Principalele coordonate geografice ale localității sunt următoarele: 47°57′, latitudine nordică și 26°4′ longitudine estică, iar ca vecini enu-merăm: Ucraina (la nord), comuna Mihăileni din județul Botoșani (la est), comunele GrămeștiBălcăuți și Dornești (la sud) și comuna Mușenița, din județul Suceava (la vest).

Suprafața teritoriului localității este de 4337,96 hectare. Orașul Siret are în administrație două sate: Mănăstioara și Pădureni.

Orașul este poziționat la aproximativ jumătatea distanței dintre fosta capitală a Ducatului Bucovina, orașul Cernăuți, aflat acum pe teritoriul Ucrainei și municipiul  Suceava, care este și capitala județului cu același nume, pe drumul european E85 (DN 2), și 5 km de granița cu Ucraina. De la nord la sud, oraul are 6 km, iar de la est la vest 8 km. Linia de hotar măsoară 37,2 km, din care 7,5 km sunt de apă și 29,7 km de uscat.

Relief: Orașul Siret se află în regiunea extracarpatică a Bucovinei, într-o zonă care alternează între deal și podiș, în partea de nord a podișului Dragomirnei, având o înălțime medie de 450 m și aspect vălurit.

Relieful teritoriului administrativ al orașului Siret este în general deluros, cu pante domoale, caracteristic părții de nord a Podișului Moldovei și cu terenuri plane, aflate preponderent în lunca râului Siret.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window